Wizyta w EDF

Dzięki uprzejmości Pana Piotra (Absolwenta kierunku Ochrona Środowiska) w dniu 16 marca 2016 mieliśmy okazję zwiedzać Elektrociepłownie w Gdynii. Zapoznaliśmy się fundamentalnymi zasadami BHP, z techniką odsiarczania spalin czy oczyszczania ścieków.

18339106_10211391846905670_1591636989_o

Kategoria: KNOŚ
Zawyj dla wilka

Pod Neptunem o godzinie 12:00 w dniu 13 marca 2016 odbyła się akcja pod patronatem WWF Polska “Zawyj dla Wilka”.

Jako wolontariusze z wilczymi uszkami wspomogliśmy pracowników WWF-u swoją obecnością, jak i młodzieńczą energią i dobrym humorem. 😀

Pojawiło się około 100 osób, a nawet wokalistka zespołu The Moon – Anna Klein.

18308951_10211391835785392_1845098217_

Kategoria: KNOŚ
Nowy Zarząd KNOŚ

18308951_10211391835785392_1845098217_nW dniu 1 marca 2016 pożegnaliśmy się ze starym zarządem KNOŚ ze względu na kończące się studia licencjackie.

Drogą głosowania został wybrany nowy zarząd: Marta Parteka – przewodnicząca KNOŚ  oraz Karolina Laszczuk – viceprzewodnicząca KNOŚ.

Życzymy energii, kreatywności i cierpliwości nowemu zarządowi, a starszym kolegom połamania nóg na obronie.

 

Kategoria: KNOŚ
Ostatnie spotkanie Klubu Młodego Ekologa

W dniach 21 i 22 lutego odbyło się IV i niestety ostatnie spotkanie Klubu Młodego Naukowca projektu PPMŚ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.  Wzięło w nim udział 40 licealistów z całej Polski zainteresowanych ochroną środowiska. Członkowie Koła Naukowego Ochrony Środowiska (KNOŚ) wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) mieli zaszczyt przedstawić zagadnienia dotyczące źródeł zanieczyszczeń atmosfery, metod ich zapobiegania oraz wykorzystywanych technik analitycznych.

Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznania się z metodyką wyznaczenia składu gazu za pomocą analitycznej techniki chromatograficznej. Aby łatwiej było zrozumieć zasadę działania chromatografu gazowego, uczestnicy samodzielnie w laboratorium wykonali analizę wyizolowanych z gleby Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) pochodzących z niskich emisji. WWA będące produktem niepełnego spalania paliw kopalnych ulegają stopniowej dystrybucji w środowisku, gdzie ostatecznie deponowane są w glebie. Na koniec zajęć sprawdzono jakie niebezpieczne związki z grupy WWA zawiera gleba pobrana z terenów przydrożnych czy w okolicach domków jednorodzinnych. Po analizie uczniowie napisali krótki test sprawdzający zaznajomienie się z tematem, który wypadł znakomicie!

Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od wykładu porównującego podstawowe metody instrumentalne analizy zanieczyszczeń powietrza z metodami bioindykacyjnymi (opierające się głównie na ocenie poziomu zanieczyszczeń na podstawie reakcji organizmów żywych).

Za pomocą automatycznego analizatora spalin mogliśmy porównać stężenie tlenków węgla, azotu i siarki emitowanych w wyniku spalania paliw ciekłych. Zaobserwowaliśmy znaczne różnice w składzie spalin samochodowych. Auta posiadały inne silniki, a także różniły się datą produkcji.

Uczniowie zostali zapoznani z technologiami ochrony atmosfery, metodami odsiarczania paliw. Przedstawione zostały metody redukcji zanieczyszczeń przed ich przedostaniem się do atmosfery. Następnie w grupach wykonali plakaty dotyczące niskich emisji, jakie są źródła, konsekwencje, jak można im zapobiec. Po zajęciach uczestnicy zaprezentowali prace ustnie, a na zakończenie każdy z nich otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.

Młodzież uważnie słuchała wykładów, z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych, chętnie analizowała skład spalin. Podsumowując, członkowie Koła Naukowego Ochrony Środowiska są zadowoleni, iż udało im się uświadomić kolejną grupę odbiorców. Mają nadzieję, iż wiedza nabyta podczas warsztatów zostanie wykorzystana w ich przyszłym życiu, przekażą ją rodzinie czy znajomym. Należy pamiętać iż to my sami jesteśmy odpowiedzialni za losy naszej planety i każdy z nas może przyczynić się to poprawy jakości atmosfery!

W zanadrzu mamy jeszcze jedno wydarzenie, już w marcu odbędzie się olimpiada sprawdzająca stan wiedzy z zakresu niskich emisji, źródeł zanieczyszczeń atmosfery, metod detekcji, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy! Do wygrania są atrakcyjne nagrody, a także indeksy na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie a zawodnikom jak najlepszych wyników!

 

IMG_4276 IMG_4318 IMG_4336 IMG_4342 IMG_4432 IMG_4465 IMG_4487

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

Zapraszamy gorąco do Koła Naukowego Ochrony Środowiska!
Zdjęcie poprzedników z nowym zarządem. Brawo dziewczyny, to się nazywa odwalić kawał dobrej roboty :)
Zdjęcie poprzedniej przewodniczącej -Asi Pojawy oraz poprzedniej zastępczyni – Asi Stachnik. Brawo dziewczyny, to się nazywa odwalić kawał dobrej roboty 🙂

Już w najbliższą środę (tj. 26.11.2014) o 15:00, pokój KNOŚ F119 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wstępujących do Koła Naukowego Ochrony Środowiska. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału!

Razem z KNOŚ’em organizujemy różne ciekawe projekty; współpracujemy z Bałtyckim Festiwalem Nauki, przeprowadzamy badania, wydajemy publikacje czy organizujemy konferencje. Gorąco zachęcam Was do przyjścia na spotkanie informacyjne do pokoju koła, F119.

PS. Być może zwrot “koło naukowe” brzmi dla was okropnie (jak kolejny przedmiot na studiach) ale zupełnie nie o to chodzi :> Robimy spotkania zazwyczaj dwa razy w miesiącu, czasem jeżeli zbliża się jakaś akcja to częściej, robotą dzielimy się wszystkim po równo. Ogólnie jesteśmy zgraną ekipą, lubiącą i szanującą się nawzajem. Koło to miejsce w którym zdecydowanie można nabrać fajnego doświadczenia o które nie łatwo teraz, poznać fajnych ludzi no i dobrze się bawić 

سرور اختصاصی ایران

املاک دریاچه چیتگر

املاک منطقه ۲۲
چاپ دیجیتال
چاپ کاتالوگ

Kategoria: KNOŚ
Konkurs dla studentów „W poszukiwaniu Natury 2000”! Do wygrania nagrody pieniężne !

Hej Ochroniarze!

Mamy dla Was propozycję konkursu organizowanego przez Zespół Fabryki Komunikacji Społecznej

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie materiału promującego ideę ochrony przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Artykuły powinny zawierać od 3 do 5 tysięcy znaków ze spacjami, natomiast materiał audiowizualny powinien trwać maksymalnie 5 minut.

Zostało niewiele czasu, bo prace nadsyłać można do 30.11.2014. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne !

Więcej informacji:

 

Raport o stanie środowiska

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku możemy znaleźć coroczny raport o stanie środowiska w województwie pomorskim.

Podczas badań dotyczących stanu powietrza atmosferycznego analizowano następujące zanieczyszczenia:

-dwutlenek siarki

-dwutlenek azotu

-tlenek węgla

-benzen

-pył zawieszony PM10 (w tym arsen, ołów, kadm, nikiel, benzo(a)piren)

-pył zawieszony PM2,5

-ozon.

 

Biorąc pod uwagę kryterium Ochrony Zdrowia dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, i benzen nie przekraczają dopuszczalnych norm. Najwyższe stężenie tlenku węgla jest w Starogardzie Gdańskim, jednak nie przekracza norm.

W przypadku analizy pyłu PM10 wyznacza się poziomy dopuszczalne stężenia średniorocznego i średniodobowego. We wszystkich stacjach pomiarowych odnotowano dni z przekroczeniami norm, dopuszczalne jest jednak jego przekroczenie do 35 dni w ciągu roku. Na trzech stacjach :  w Wejherowie, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim odnotowano przekroczenia wynoszące więcej niż 35 dni. Dla aglomeracji trójmiejskiej nie zaobserwowano przekroczeń.

Benzo(a)piren występujący w pyle PM10 kilkakrotnie przewyższa normy z kryterium ochrony zdrowia. Jego stężenie jest jednak niższe niż w latach ubiegłych.  W Gać, Gdyni i Władysławowie odnotowano najniższe stężenia tej rakotwórczej substancji.

Średnioroczne przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM2,5 obserwowane są na stacji pomiarowej w Kościerzynie.

Przekroczenia docelowego poziomu benzo(a)piranu i pyłu zawieszonego wykazują sezonową zmienność stężeń,  najwyższe stężenie odnotowuje się w okresie grzewczym jest to spowodowane tzw. niską emisją.

W przypadku ozonu nieprzekraczane są normy docelowe, jednakże problemem staję się osiągnięcie do roku 2020 celu dotyczącego obniżenia stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym.

Spalanie odpadów w domach

1.            Czego i z jakiego powodu  nie powinno się spalać w piecach domowych?

– papieru, ponieważ może być oddany na makulaturę i wykorzystany ponownie, co pozwoli ocalić drzewa, natomiast jego potencjał grzewczy jest znikomy

Czy wiesz, że:

Papier jest on bielony związkami chloru,

pokryty drukiem jest wykonywany farbami z dużą zawartością metali ciężkich.

– plastiku, gumy, ponieważ do spalania wymaga bardzo wysokiej temperatury, której niemożliwe jest uzyskanie w piecu domowym, ponadto uwalnia do atmosfery szereg bardzo szkodliwych i negatywnie wpływających na zdrowie substancji

Czy wiesz, że:

Spalając 1 kg odpadów z PCV (polichlorku winylu) wytwarzamy aż 180 l gazowego chlorowodoru, który łącząc się z parą wodną tworzy kwas solny.

– śmieci, ponieważ powinno się je segregować i utylizować przez specjalistyczne zakłady. Wartość energetyczna niewielka, zaś szkodliwość i zanieczyszczenie środowiska potężne.

Czy wiesz, że:

Spalając 1 kg pianki tapicerskiej, która jest składnikiem mebli, obuwia, odzieży wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru, tworzącego w połączeniu z wodą kwas pruski- jedną z najsilniejszych trucizn.

Podczas spalania farb, impregnatów lub lakierów wytwarzają się duże ilości substancji smolistych, które osadzają się na rusztach pieca. Może to grozić awarią pieca lub pożarem domu. Farby zawierają także metale ciężkie np. rtęć.

 

2.            Dlaczego spalanie odpadów w domach jest niebezpieczne?

– ponieważ przy niskiej temperaturze odpady nie są spalane efektywnie w związku z czym do atmosfery dostają się substancje szkodliwe pochodzące z rozpadu śmieci

– ponieważ dym ze spalania jest uwalniany na niewielkich wysokościach i przy bezwietrznej lub wilgotnej pogodzie dostaje się do przypowierzchniowych warstw powietrza, którym oddychamy, a przez to narażamy się na choroby układu oddechowego

 

3.            Jakie niebezpieczeństwa grożą nam za sprawą spalania odpadów w domach?

– choroby górnych dróg oddechowych

– podrażnienie lub zapalenie spojówek i błon śluzowych

– alergie

– zmiany skórne

– wyższe ryzyko chorób nowotworowych

– niedotlenienie organizmu

 

4. Spalając folię, karton po mleku, kolorowa gazetę czy środki higieniczne narażasz siebie i swoich bliskich na oddychanie trującym powietrzem.

Skażeniu ulega pokarm, a to może prowadzić do poważnych chorób.

Uwolnione przy spalaniu odpadów do atmosfery związki chemiczne wracają na ziemię i przybierają różną formę:

• WWA czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren, cyjanowodór, chlorowodór oraz dioksyny i furany. Działają rakotwórczo, objawiając się po kilkudziesięciu latach.

• kwaśnych deszczy,

• pyłu zawierającego metale ciężkie,

• odkładają się w glebie skażając rośliny,

• zatruwają wody, pokarm dla ludzi i pasze dla zwierząt,

• tlenku węgla, który jest trujący, wiąże czerwone krwinki, utrudniając transport tlenu w organizmie, oddziałuje także na centralny układ nerwowy,

• dwutlenku siarki, który powoduje u ludzi trudności w oddychaniu a u roślin zanik chlorofilu i zamieranie liści,

• tlenków azotu, które są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc, chorób płuc, uszkodzenia liści,

• metali ciężkich: kadmu, rtęci, tytanu, arsenu, kobaltu, niklu, selenu, ołowiu, chromu

 

Czy wiesz, że:

Z każdą szklanką mleka, z nabiałem, z każdym kawałkiem mięsa  do organizmu człowieka dostają się dioksyny. Te toksyczne związki odkładają się w tkankach tłuszczowych zwierząt,  które konsumujemy. Uszkadzają nam  system odpornościowy, niszczą układ hormonalny zaburzając działanie estrogenu, testosteronu, insuliny, hormonów tarczycy.

5.            Co zrobić, aby ograniczyć spalanie odpadów?

– stosować takie produkty, do jakich spalania przeznaczony jest piec, aby uzyskać maksymalne efekty grzewcze

– wykorzystać alternatywne technologie nie emitujące do środowiska zanieczyszczeń, takie jak ogrzewanie gazowe, panele słoneczne, podłączenie do elektrociepłowni

– prowadzić segregację odpadów i wyrzucać je do przeznaczonych do tego celu pojemników lub odwodzić do wyznaczonych punktów

– prowadzić akcje edukacyjne, w celu uświadomienia ludności o niebezpieczeństwach dla ich samych, wynikających ze spalania odpadów domach.