Chcielibyście poznać naszą historię?

Oto ona:

Wraz z otworzeniem nowego kierunku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jakim była Ochrona Środowiska powstało Koło Naukowe Ochrony Środowiska- KNOŚ. Legenda głosi, iż było to w 1990 roku.

Koło w 2012 reaktywowała po paru latach przerwy Kasia Mioduszewska, która tak pokochała wydział, że postanowiła zostać na studiach doktoranckich, dalej pogłębiając wiedzę na temat analiz środowiskowych. Już wtedy zaszczepiła w nas-młodszym pokoleniu, chęć do wspólnego działania. Wykonywaliśmy doświadczenia na Bałtyckim Festiwalu Nauk, edukowaliśmy młodszych, promowaliśmy wydział, jednak naszym głównym osiągnięciem była organizacja konferencji naukowej Człowiek-Nauka-Środowisko. Na dwudniowe wykłady zaprosiliśmy studentów i doktorantów z całej Polski. Tematyka była bardzo szeroka i ciekawa.

Po pożegnaniu Kasi i reszty zarządu stanowisko pani prezes przejęła Asia Pojawa. W 2013 rozpoczęliśmy pracę z Ligą Ochrony Przyrody i ZMiGM pisząc wspólnie projekt PPMŚ- Polski Patrol Monitoringu Środowiska. Celem kampanii jest uświadomienie odbiorcom-licealistom, projektu wpływu „niskich emisji” na zdrowie ludzi, jak również jakość środowiska. Reklamowaliśmy się, pisaliśmy notki, broszurki, by wspólnie z młodszymi kolegami pracować w laboratorium, badając zanieczyszczenia powietrza w Gdańsku. Zajęliśmy się również pokazem doświadczeń w ramach Klubu Młodego Ekologa. Pokazaliśmy jak uzyskać energię z cytryny, jak wygląda ekodom, jak utylizować odpady i badać hałas.

W latach 2014-2015 KNOSiem przewodził Łukasz Żeromski, który mocno angażował się w życie koła. Dzięki jego pracy odbyła się ekspedycja do Hiszpanii w celu zbadania jakości powietrza oraz wycieczka do Warszawy, podczas której poznaliśmy pracowników Państwowej Agencji Atomistyki czy WWF-u.

Kolejnym przewodniczącym od marca 2016 została Marta Parteka. Rozpoczęły się czasy porządków w dokumentacji. Koło naukowe zaczęło wracać do formy, dzięki zaparciu przewodniczącej, poprzez wyjścia edukacyjne np. do Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie, rozpoczęcie praktyk w laboratorium, uczestniczenie w werbinariach, angażowanie się w imprezy organizowane na Uniwersytecie Gdańskim np. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju czy organizację Świątecznej Zbiórki dla Zwierząt, która stała się coroczną tradycją koła. Dodatkowo w maju 2018 rozpoczęto pracę nad nową inicjatywą wszystkich trzech kół na Wydziale Chemii – konferencja Chemia-Biznes-Środowisko.

W latach 2018-2020 kołem przewodniczyła Karolina Laszczuk. Wraz z Simoną Kołek kontynuowały podjęte inicjatywy Koła. Prowadzone były warsztaty chemiczne dla młodzieży w naszym laboratorium kołowym, gdzie przedstawialiśmy chemie w ochronie środowiska. Odbyła się kolejna edycja Konferencji Chemia-Biznes-Środowisko oraz rozpoczęto warsztaty na Dniu Zrównoważonego Rozwoju.

W roku 2020 przewodniczącą została Simona Kołek, która do dnia dzisiejszego godnie reprezentuje KNOŚ.