Opiekunowie Koła Naukowego Ochrony Środowiska

Opiekun KNOŚ UG:

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Opiekun pomocniczy KNOŚ UG:

mgr Grzegorz Detlaff

Zarząd Koła Naukowego Ochrony Środowiska

Przewodnicząca KNOŚ UG:

Simona Kołek

Wiceprzewodnicząca KNOŚ UG:

Adela Zaręba