Ostatnie spotkanie Klubu Młodego Ekologa

W dniach 21 i 22 lutego odbyło się IV i niestety ostatnie spotkanie Klubu Młodego Naukowca projektu PPMŚ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.  Wzięło w nim udział 40 licealistów z całej Polski zainteresowanych ochroną środowiska. Członkowie Koła Naukowego Ochrony Środowiska (KNOŚ) wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) mieli zaszczyt przedstawić zagadnienia dotyczące źródeł zanieczyszczeń atmosfery, metod ich zapobiegania oraz wykorzystywanych technik analitycznych.

Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznania się z metodyką wyznaczenia składu gazu za pomocą analitycznej techniki chromatograficznej. Aby łatwiej było zrozumieć zasadę działania chromatografu gazowego, uczestnicy samodzielnie w laboratorium wykonali analizę wyizolowanych z gleby Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) pochodzących z niskich emisji. WWA będące produktem niepełnego spalania paliw kopalnych ulegają stopniowej dystrybucji w środowisku, gdzie ostatecznie deponowane są w glebie. Na koniec zajęć sprawdzono jakie niebezpieczne związki z grupy WWA zawiera gleba pobrana z terenów przydrożnych czy w okolicach domków jednorodzinnych. Po analizie uczniowie napisali krótki test sprawdzający zaznajomienie się z tematem, który wypadł znakomicie!

Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od wykładu porównującego podstawowe metody instrumentalne analizy zanieczyszczeń powietrza z metodami bioindykacyjnymi (opierające się głównie na ocenie poziomu zanieczyszczeń na podstawie reakcji organizmów żywych).

Za pomocą automatycznego analizatora spalin mogliśmy porównać stężenie tlenków węgla, azotu i siarki emitowanych w wyniku spalania paliw ciekłych. Zaobserwowaliśmy znaczne różnice w składzie spalin samochodowych. Auta posiadały inne silniki, a także różniły się datą produkcji.

Uczniowie zostali zapoznani z technologiami ochrony atmosfery, metodami odsiarczania paliw. Przedstawione zostały metody redukcji zanieczyszczeń przed ich przedostaniem się do atmosfery. Następnie w grupach wykonali plakaty dotyczące niskich emisji, jakie są źródła, konsekwencje, jak można im zapobiec. Po zajęciach uczestnicy zaprezentowali prace ustnie, a na zakończenie każdy z nich otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.

Młodzież uważnie słuchała wykładów, z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych, chętnie analizowała skład spalin. Podsumowując, członkowie Koła Naukowego Ochrony Środowiska są zadowoleni, iż udało im się uświadomić kolejną grupę odbiorców. Mają nadzieję, iż wiedza nabyta podczas warsztatów zostanie wykorzystana w ich przyszłym życiu, przekażą ją rodzinie czy znajomym. Należy pamiętać iż to my sami jesteśmy odpowiedzialni za losy naszej planety i każdy z nas może przyczynić się to poprawy jakości atmosfery!

W zanadrzu mamy jeszcze jedno wydarzenie, już w marcu odbędzie się olimpiada sprawdzająca stan wiedzy z zakresu niskich emisji, źródeł zanieczyszczeń atmosfery, metod detekcji, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy! Do wygrania są atrakcyjne nagrody, a także indeksy na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego!

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie a zawodnikom jak najlepszych wyników!

 

IMG_4276 IMG_4318 IMG_4336 IMG_4342 IMG_4432 IMG_4465 IMG_4487

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن