O nas

Aktualny Zarząd 

Przewodnicząca: Karolina Laszczuk

Zastępczyni przewodniczącej: Simona Kołek

Chcielibyście poznać naszą historię?

Oto ona:

Wraz z otworzeniem nowego kierunku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jakim była Ochrona Środowiska powstało Koło Naukowe Ochrony Środowiska- KNOŚ. Legenda głosi, iż było to w 1990 roku. Niestety było to tak dawno, większości z nas jeszcze wtedy nie było na naszym przepięknym, ale zanieczyszczonym (!) świecie, wiec nie mam co się tu rozpisywać…

Koło w 2012 reaktywowała po paru latach przerwy Kasia Mioduszewska, która tak pokochała wydział, że postanowiła zostać na studiach doktoranckich, dalej pogłębiając wiedzę na temat analiz środowiskowych. Już wtedy zaszczepiła w nas-młodszym pokoleniu, chęć do wspólnego działania. Wykonywaliśmy doświadczenia na Bałtyckim Festiwalu Nauk, edukowaliśmy młodszych, promowaliśmy wydział, jednak naszym głównym osiągnięciem była organizacja konferencji naukowej Człowiek-Nauka-Środowisko. Na dwudniowe wykłady zaprosiliśmy studentów i doktorantów z całej Polski. Tematyka była bardzo szeroka i ciekawa. Zaczynając od związków chemicznych w glebie i wodzie, których nazwy trudne są do powtórzenia, po wały przeciwpowodziowe, pszczoły, ogrody po e-papierosy. Tak nam się spodobało, że konferencję zorganizowaliśmy trzy razy, a kolejna-czwarta, jest w trakcie przygotowań.

Po smutnym pożegnaniu Kasi i reszty zarządu stanowisko pani prezes przejęła Asia Pojawa. Z bojowym nastawieniem realizowała z naszą pomocą coraz to nowe pomysły.

W 2013 rozpoczęliśmy pracę z Ligą Ochrony Przyrody i ZMiGM pisząc wspólnie projekt PPMŚ- Polski Patrol Monitoringu Środowiska. Celem kampanii jest (planowany koniec- 30.06.2015r.) uświadomienie odbiorcom-licealistom, projektu wpływu „niskich emisji” na zdrowie ludzi, jak również jakość środowiska. Reklamowaliśmy się, pisaliśmy notki, broszurki, by wspólnie z młodszymi kolegami pracować w laboratorium, badając zanieczyszczenia powietrza w Gdańsku.

Zajęliśmy się również pokazem doświadczeń w ramach Klubu Młodego Ekologa. Pokazaliśmy jak uzyskać energię z cytryny, jak wygląda ekodom, jak utylizować odpady i badać hałas.

Z opowieści starszych kolegów-głównie doktorantów wydziału i tym samym naszych opiekunów(Asi i Piotrka), wiemy że koło zorganizowało w 2007 roku ekspedycję naukowo-badawczą nad najgłębsze jezioro świata-Bajkał. Postanowiliśmy, że nie będziemy gorsi, a zazdrość spowodowała, że od razu wzięliśmy się za planowanie naszej ekspedycji! Jesteśmy w trakcie pisania projektu dotyczącego analizy stanu powietrza atmosferycznego w Polsce i w Bułgarii (niestety powietrze w Krakowie i Pernik-miasto w Bułgarii, prosi się o jak najszybszą poprawę).

Jako, że nie wystarcza już nam nauka w ojczystym języku Asia i przewodnicząca koła chemików wyszły z inicjatywą zorganizowania konferencji międzynarodowej International Science Conference Chemistry, Environment and Nanotechnology (CEN), która odbędzie się w kwietniu 2015 roku- i wszystko zmierza ku temu.

Muszę również wspomnieć o naszych pomocnych i wspaniałych opiekunach! Bez naszych
ex-doktorantów Asi Kreczko i Piotrka Urbaszka (byłych członków KNOSia) nie realizowalibyśmy projektu PPMŚ, nie uczestniczyli w BFN i generalnie nie zrobilibyśmy nic, gdyż potrzebowaliśmy ich porad i podpisów pod każdym lepszym i gorszym pomysłem, które potem pomagali nam realizować.

Była Wiceprezes, Asia Stachnik

Nasza historia brnie dalej …

W latach 2014-2015 KNOSiem przewodził Łukasz Żeromski, który mocno angażował się w życie koła. Dzięki jego pracy odbyła się ekspedycja do Hiszpanii w celu zbadania jakości powietrza oraz wycieczka do Warszawy, podczas której poznaliśmy pracowników Państwowej Agencji Atomistyki czy WWF-u, z którymi kontakt mamy do dnia dzisiejszego.

Kolejnym przewodniczącym od marca 2016 została Marta Parteka. Rozpoczęły się czasy porządków w dokumentacji, nie tylko w pokoju koła. Dzięki pomocy wspaniałej Izy Załuskiej, KNOŚ może spokojnie działać przez kolejne parę lat. Koło naukowe zaczęło wracać do formy, dzięki zaparciu przewodniczącej, poprzez wyjścia edukacyjne np. do Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie, rozpoczęcie praktyk w laboratorium, uczestniczenie w werbinariach, angażowanie się w imprezy organizowane na Uniwersytecie Gdańskim np. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju czy organizację Świątecznej Zbiórki dla Zwierząt, której odbyły się już 2 edycję. Dodatkowo w maju 2018 rozpoczęto pracę nad nową inicjatywą wszystkich trzech kół na Wydziale Chemii – konferencja Chemia-Biznes-Środowisko. Lata 2016-2018 były dość intensywne dla członków KNOŚ – zdenerwowanie, stres, studia – jednakże wszelkie przeszkody zostały pokonane, dzięki czemu kolejne pokolenia mogą cieszyć się z naszego koła naukowego.

Była przewodnicząca, Marta Parteka