Tag: powietrze

PPMŚ

Raport o stanie środowiska

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku możemy znaleźć coroczny raport o stanie środowiska w województwie pomorskim. Podczas badań dotyczących stanu powietrza atmosferycznego analizowano następujące zanieczyszczenia: -dwutlenek siarki -dwutlenek azotu -tlenek węgla -benzen -pył zawieszony PM10 (w tym arsen, ołów, kadm, nikiel, benzo(a)piren) -pył zawieszony PM2,5 -ozon.   Biorąc pod uwagę kryterium Ochrony read more »

Kilka słów o niskich emisjach

Niska emisja jest to emisja zanieczyszczeń ze źródeł o wysokości emitorów nie przekraczających 40 m, głównie z kominów, stosowanych w sektorze mieszkaniowym oraz emisja  substancji o charakterze toksycznym (w tym trwałych zanieczyszczeń organicznych). Powoduje ona m.in. wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza na poziomie przygruntowym. Niska emisja to również emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów  read more »