Działalność

Działalność Koła Naukowego Ochrony Środowiska

KNOŚ na moment obecny zaangażowany jest w projekty: Bałtycki Festiwal Nauki na którym poszerzamy wiedzę i świadomość słuchaczy w różnym wieku, Europejski Tydzień Zrównoważonego rozwoju podczas którego organizujemy warsztaty na temat naturalnych środków czystości czy segregacji odpadów, w konferencję Chemia-Biznes-Środowisko wraz z innymi kołami naukowymi z Wydziału Chemii, co roku wspieramy Wydział Chemii podczas Dni Otwartych promując Ochronę Środowiska oraz inne poboczne imprezy takie jak: Otwarcie Ekoparku czy warsztaty dla uczniów z liceów. Od 2017 prężnie działamy w laboratorium, aby rozwijać swoje chemiczne umiejętności oraz odwiedzamy różne miejsca np. Oczyszczalnia Ścieków w Swarzewie czy Ogród Zoologiczny w Gdańsk-Oliwa, aby poszerzać swoją wiedzę techniczną, chemiczną, jak i biologiczną.

W przeszłości KNOŚ był zaangażowany w takie inicjatywy jak: Polski Patrol Monitoringu Środowiska, konferencja Człowiek Nauka Środowisko oraz konferencja Chemistry, Environment and Nanotechnology (CEN).

 

Jeżeli chcesz poznać trochę naszej historii wejdź w „O nas